Terms and conditions

Produkter og tjenester udbydes af:
CoreBalance aps
CVR: 32337627
Karupvej 7, 1.
8000 Aarhus C
Telefon: 29 28 83 30

Mail: mg@corebalance.dk

Produkter kan købes med Dankort, VISA, Mastercard, MobilePay eller bankoverførsel.

Du modtager en e-mail med bekræftelse på dit køb, når bestillingen er godkendt. 

Tilmelding

Du tilmelder dig abonnement på www.corebalance.dk under knappen ”Virtuel Træning”.
Tilmelding og afmelding sker via hjemmesiden.
Du betaler ikke et oprettelsesgebyr.
Månedsabonnement trækkes automatisk på dit betalingskort for de dele af CoreBalance-virtuel, du har købt adgang til. 
Årsabonnement trækkes automatisk på dit betalingskort for de dele af CoreBalance-virtuel, du har købt adgang til.

Afmelding

Der er ingen abonnementsbinding. Du kan opsige dit abonnement inden næste betaling. 
Månedsabonnement løber fra indmeldelsedato og én måned/30dage frem til forfald af næste periode start. Periodens start- og sluttidspunkt er oplyst under ”Din konto” fanen.
Årsabonnement løber fra indmeldelsesdato og 1 år frem. Periodens start- og sluttidspunkt er oplyst under ”Din konto” fanen.
Allerede betalte perioder tilbagebetales ikke, når du opsiger abonnementet.

Det er IKKE muligt at afmelde pr. mail eller via beskeder. Afmelding foregår KUN inde på din "konto" fane på hjemmesiden.

Fortrydelsesret: For denne online service gælder, at du ikke kan fortryde købet af tjenesteydelsen, når denne allerede er leveret. Din fortrydelsesret ophører ved første login på CoreBalance-virtuel.

Rettigheder: Alle rettigheder til videoer, kurser og workshops tilhører CoreBalance aps. Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt. Licens eller produkter må ikke deles med andre.

Aflysning og forsinkelser: CoreBalance-virtuel sender som udgangspunkt alle "live" hold via Zoom, kode til at logge på ”live-hold” udsendes pr. mail seneste 2 timer før en live-sending. En aktivitet fra CoreBalance-Virtuel kan dog altid aflyses uden kompensation for medlemmet.

Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og starter på dagen for betaling på hjemmesiden. Medlemskabet må ikke benyttes af andre end medlemmet. Som forbruger følger hæftelsesreglerne af betalingstjenesteloven, hvorefter medlemmet kan blive ansvarlig for tab som følge af andres uberettigede brug af medlemskabet.

Varighed og medlemskabstype: Medlemskab er et fortløbende abonnement og løber indtil opsigelse. Medlemmet kan selv på hjemmesiden opsige abonnementet inden næste betaling.  

Betaling: Ved tilmelding til månedsabonnement accepterer medlemmet en automatisk månedlig betaling af medlemskabet. Ved tilmelding betaler medlemmet medlemskabspris én måned frem. Medlemskabet betales 1 måned/30dage forud fra indmeldelsesdatoen, og opkrævningen sker på den første bankdag efter en ny månedsperiode starter. 

Ved tilmelding til årsabonnement accepterer medlemmet at der betales forud fra indmeldelsesdatoen for 1 år. Næste opkrævning sker når næste opkrævningsperiode starter.
Alle priser er i danske kroner og inkl. dansk moms.

Kan der ikke trækkes det nødvendige beløb på medlemmets betalingskort vil medlemskabet blive midlertidigt lukket. Hvis en betaling ikke autoriseres vil der forsøges igen efter 3 dage og endnu et forsøg efter 5 dage, hvorefter der lukkes for adgangen.

Ved skift af kreditkort er medlemmet selv ansvarlig for at logge ind og ændre kortoplysninger.

Efter 30 dage, uden succesfuld betaling af medlemskab af CoreBalance-online, slettes medlemsprofilen og det vil IKKE være muligt at genskabe historikken.

Medlemmer under 18 år: Er en person under 18 år kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning og ansvar. 

Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter efter CoreBalance-Virtuels anvisninger. CoreBalance aps kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller gener, som er opstået i forbindelse med eller ved brug af videoerne. Træningen online kan ikke erstatte lægefaglig rådgivning og/eller behandling.

Udelukkelse af medlem: CoreBalance-Virtuel kan til enhver tid - uden angivelse af grund - afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. 

Ændring af medlemsbetingelser: CoreBalance-Virtuel kan til enhver tid ændre medlemsbetingelserne inkl. priser eller lukke for hele eller dele af online programmerne. Der gives ikke kompensation ved nedlukning.

Datapolitik: Du har læst og accepterer Datapolitikken som du finder på hjemmesiden. 

Sikkerhed: Adgangskoden kan misbruges. Pas derfor på den. Det er medlemmets ansvar at holde denne personlig.